PARTYLOOXX
PRIVACY VERKLARING

Op deze pagina leg ik je uit welke gegevens ik van je vastleg en waarvoor/waarom ik deze gebruik/nodig heb. Heb je vragen dan kun je mij (Renate Husmans) bereiken via info@partylooxx.nl of via het telefoonnummer 06-28432213. Mijn postadres is Beugelskamp 51. 7414CS Deventer. Conform wetgeving moet ik een Functionaris Gegevensbescherming aanwijzen, dat ben ik dus zelf: Renate Husmans.

Als je van mij diensten gebruik wil maken  heb ik wat gegevens van je nodig om met je te communiceren, contact met je op te kunnen nemen, een factuur te kunnen sturen en om voor de behandelingen bij jou thuis te kunnen komen. Ik leg niet meer gegevens vast dan noodzakelijk en als ik de gegevens niet meer nodig heb verwijder ik ze zodra dat kan en mag.

Onze website is: https://www.partylooxx.nl.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Als je mij inhuurt leg ik gegevens van je vast. Het is vaak zo dat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt via e-mail of een inschrijf- of contactformulier. Hieronder een, niet gelimiteerde, opsomming:

  • Voor- en achternaam;
  • Adres- en factuur gegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres
  • Overige (persoons)gegevens die je zelf verstrekt (correspondentie en/of telefonisch);

Internetbrowser, ip adres en apparaat type.

 

WAAROM LEG IK GEGEVENS VAST?

Het vastleggen van gegevens is noodzakelijk om:

  • Mijn boekhouding op orde te houden en te voldoen aan voorwaarden van b.v. de Belastingdienst;
  • Met jou te kunnen communiceren over de opdracht(en) en behandelingen waarvoor je mij hebt ingehuurd;
  • Op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn voor de behandeling;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen;
 

HOE LANG BEWAAR IK GEGEVENS?

Gegevens uit mijn boekhouding moeten zeven jaar worden bewaard. Ik bewaar andere persoonsgegevens niet langer dan (strikt) nodig is.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken aan anderen als dat noodzakelijk is of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit gaat met name om adresgegevens zonder naam voor de kilometerregistratie voor de belastingdienst.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Mijn website maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. De cookies worden door mij niet gebruikt voor reclamedoeleinden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld social media-bedrijven zoals Facebook.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of aan te laten passen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering et cetera sturen naar info@partylooxx.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik probeer uiterlijk binnen zes weken op je verzoek te reageren.

 

HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doe ik bijvoorbeeld door een https verbinding te gebruiken voor mijn website en andere online diensten en gebruik te maken van complexe wachtwoorden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@partylooxx.nl